- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում 2017թ. օգոստոսի 15-ին` ժամը 15:00-ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ և կրկնաճուրդ վաճառք: Վաճառվում են հողամասեր.

Posted By Vanadzor On July 11, 2017 @ 11:47 In Աճուրդներ | No Comments

Հասարակական սպասարկման օբյեկտների և ավտոտնակների կառուցման համար 0.057253հա 7 լոտով, 0.01035հա 4 լոտով և 0,0066հա 1 լոտով, 0,0076հա 3 լոտով
1. Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով հողի կադաստրային արժեքի չափով
ա) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների

կառուցման համար
1ա.1 Աղայան փողոց թիվ 84/1 հողամաս 0.00167հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0718-0084
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1ա.2 Շինարարների փողոց թիվ 12/4-1 հողամաս 0.0045հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0728-0031
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1ա.3 Տարոն-3 ՔՇՀ-7 թիվ 51-2 հողամաս 0.01965հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0006-0032
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1ա.4 Նարեկացու փողոց թիվ 15-1/2 հողամաս 0.008363հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0314-0009
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1ա.5 Նարեկացու փողոց թիվ 43/36-1 հողամաս 0.00398հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0257-0100
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1ա.6 Բանակի փողոց թիվ 8/8 հողամաս 0.00462հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-3302-0008
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:
1ա.7 Վարդանանց փողոց թիվ 25/1-2 հողամաս 0.01447հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0435-0018
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:
բ) Ավտոտնակների կառուցման համար
1բ.1 Տարոն-2 ՔՇՀ-3 թիվ 51/3-1 հողամաս 0.00315հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0015-0034
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.2 Տարոն-2 ՔՇՀ-3 թիվ 82/6-1 հողամաս 0.0024հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0011-0018
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.3 Տարոն-2 ՔՇՀ-3 թիվ 82/7-1 հողամաս 0.0024հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0011-0017
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.4 Տարոն-2 ՔՇՀ-3 թիվ 83/12-1 հողամաս 0.0024հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0011-0019
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
Կրկնաճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով հողի կադաստրային արժեքի չափով

ա) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների
կառուցման համար

1ա.1 Ռուսթավի փողոց թիվ 3-1/3 հողամաս 0.0066հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1022-0078
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
բ) Ավտոտնակների կառուցման համար
1բ.1 Տարոն-1 թիվ 3/10-1 հողամաս 0.0024հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-029-006
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.2 Տարոն-3 ՔՇՀ-7 թիվ 51/1-1 հողամաս 0.0026հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0006-0027
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.3 Տարոն-3 ՔՇՀ-7 թիվ 51/1-4 հողամաս 0.0026հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0006-0024
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ (սերվիտուտ) չկան:

Աճուրդին և կրկնաճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453 հաշվարկային հաշվին վճարել 25000(քսանհինգ հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:
Աճուրդում և կրկնաճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:
Հայտերի ընդունումը դադարում է 2017թ. օգոստոսի 09-ին` ժամը 1800-ին:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով: Հասցե Տիգրան Մեծի պողոտա 22 Հեռ. (0322)4-66-10
Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%ac%d5%b8%d5%bc%d5%b8%d6%82-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%ab-%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b1%d5%b8%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%b6%d6%84%d5%b8%d6%82%d5%b4-2017%d5%a9-%d6%85%d5%a3%d5%b8/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25ac%25d5%25b8%25d5%25bc%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25b4%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a6%25d5%25ab-%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25b6%25d6%2584%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-2017%25d5%25a9-%25d6%2585%25d5%25a3%25d5%25b8%2F&t=%D4%BC%D5%B8%D5%BC%D5%B8%D6%82++%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%AB+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80++%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4++2017%D5%A9.++%D6%85%D5%A3%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D5%BD%D5%AB+15-%D5%AB%D5%B6%60++++%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A8+15%3A00-%D5%AB%D5%B6%2C+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%AB+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB+%D5%B7%D5%A5%D5%B6%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%AF%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%A1+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%BD%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6++%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D6%81%D5%B8%D5%B2+%D5%B0%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D6%80%D5%AB++%D5%A1%D5%B3%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4+%D6%87+%D5%AF%D6%80%D5%AF%D5%B6%D5%A1%D5%B3%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4++%D5%BE%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%BC%D6%84%3A+%D5%8E%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%BC%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%A5%D5%B6+%D5%B0%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D6%80.

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D4%BC%D5%B8%D5%BC%D5%B8%D6%82++%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%AB+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80++%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4++2017%D5%A9.++%D6%85%D5%A3%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D5%BD%D5%AB+15-%D5%AB%D5%B6%60++++%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A8+15%3A00-%D5%AB%D5%B6%2C+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%AB+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB+%D5%B7%D5%A5%D5%B6%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%AF%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%A1+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%BD%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6++%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D6%81%D5%B8%D5%B2+%D5%B0%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D6%80%D5%AB++%D5%A1%D5%B3%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4+%D6%87+%D5%AF%D6%80%D5%AF%D5%B6%D5%A1%D5%B3%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4++%D5%BE%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%BC%D6%84%3A+%D5%8E%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%BC%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%A5%D5%B6+%D5%B0%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D6%80.&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25ac%25d5%25b8%25d5%25bc%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25b4%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a6%25d5%25ab-%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25b6%25d6%2584%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-2017%25d5%25a9-%25d6%2585%25d5%25a3%25d5%25b8%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25ac%25d5%25b8%25d5%25bc%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25b4%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a6%25d5%25ab-%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25b6%25d6%2584%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-2017%25d5%25a9-%25d6%2585%25d5%25a3%25d5%25b8%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.