- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում 2017թ. հունիսի 6-ին` ժամը 15:00-ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ վաճառք:

Posted By Vanadzor On May 2, 2017 @ 12:43 In Աճուրդներ | No Comments

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում 2017թ. հունիսի 6-ին` ժամը 15:00-ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող
հողամասերի աճուրդ վաճառք: Վաճառվում են հողամասեր.
Անհատական բնակարանաշինության, հասարակական
սպասարկման օբյեկտների և ավտոտնակների կառուցման համար
0.09669հա 3 լոտով, 0.095195հա 8 լոտով և 0.00675հա 2 լոտով
1. Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով հողի կադաստրային արժեքի չափով
ա)Անհատական բնակարանաշինության համար

1ա.1 Ֆիդայիների փողոց թիվ 83/3 հողամաս 0.05252հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0463-0038
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:
1ա.2 Հակոբյան փողոց թիվ 7-1/1հողամաս 0.01417հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0600-0039
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:
1ա.3 Տավրոս 17 փողոց 1 նրբանցք թիվ 2/2 հողամաս 0.03հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0018-0007
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար
1բ.1 Հալաբյան փողոց թիվ 2/2-2 հողամաս 0.01384հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0431-0009
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:
1բ.2 Առափնյա փողոց թիվ 14-1/3 հողամաս 0.00456հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0422-0112
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:
1բ.3 Լոռվա խճուղի թիվ 9-2 հողամաս 0.02569հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1202-0013
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.4 Աղայան փողոց թիվ 63-33 հողամաս 0.0054հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0715-0026
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:
1բ.5 Բաղրամյան պողոտա թիվ 55/2 հողամաս 0.009855հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0053-0080
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.6 Տարոն-4 Մեք. թիվ 1/5-2 հողամաս 0.026հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0109-0110
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.7 Տարոն-4 Մեք. թիվ 14/2-2 հողամաս 0.00385հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0108-0135
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.8 Տարոն-2 ՔՇՀ-3 թիվ 45-10-1 հողամաս 0.006հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0014-0021
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
գ) Ավտոտնակների կառուցման համար
1գ.1 Զոր. Անդրանիկի նրբ. թիվ 8-11/1 հողամաս 0.00315հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0603-0109
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:
1գ.2 Նարեկացու փողոց թիվ 10/20-1 հողամաս 0.0036հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0262-0068
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ (սերվիտուտ) չկան:
Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցույթային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453 հաշվարկային հաշվին վճարել 20000(քսան հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:
Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:
Հայտերի ընդունումը դադարում է 2017թ. մայիսի 31-ին` ժամը 18:00-ին:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով: Հասցե Տիգրան Մեծի պողոտա 22 Հեռ. (0322)4-66-10
Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%ac%d5%b8%d5%bc%d5%b8%d6%82-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%ab-%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b1%d5%b8%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%b6%d6%84%d5%b8%d6%82%d5%b4-2017%d5%a9-%d5%b0%d5%b8%d6%82/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25ac%25d5%25b8%25d5%25bc%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25b4%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a6%25d5%25ab-%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25b6%25d6%2584%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-2017%25d5%25a9-%25d5%25b0%25d5%25b8%25d6%2582%2F&t=%D4%BC%D5%B8%D5%BC%D5%B8%D6%82++%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%AB+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80++%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4++2017%D5%A9.++%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D5%BD%D5%AB+6-%D5%AB%D5%B6%60++++%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A8+15%3A00-%D5%AB%D5%B6%2C+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%AB+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB+%D5%B7%D5%A5%D5%B6%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%AF%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%A1+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%BD%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6++%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D6%81%D5%B8%D5%B2+%D5%B0%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D6%80%D5%AB++%D5%A1%D5%B3%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4++%D5%BE%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%BC%D6%84%3A

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D4%BC%D5%B8%D5%BC%D5%B8%D6%82++%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%AB+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80++%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4++2017%D5%A9.++%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D5%BD%D5%AB+6-%D5%AB%D5%B6%60++++%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A8+15%3A00-%D5%AB%D5%B6%2C+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%AB+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB+%D5%B7%D5%A5%D5%B6%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%AF%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%A1+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%BD%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6++%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D6%81%D5%B8%D5%B2+%D5%B0%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D6%80%D5%AB++%D5%A1%D5%B3%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4++%D5%BE%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%BC%D6%84%3A&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25ac%25d5%25b8%25d5%25bc%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25b4%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a6%25d5%25ab-%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25b6%25d6%2584%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-2017%25d5%25a9-%25d5%25b0%25d5%25b8%25d6%2582%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25ac%25d5%25b8%25d5%25bc%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25b4%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a6%25d5%25ab-%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25b6%25d6%2584%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-2017%25d5%25a9-%25d5%25b0%25d5%25b8%25d6%2582%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.