Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում 2017թ. հունիսի 6-ին` ժամը 15:00-ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ վաճառք:

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում 2017թ. հունիսի 6-ին` ժամը 15:00-ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող
հողամասերի աճուրդ վաճառք: Վաճառվում են հողամասեր.
Անհատական բնակարանաշինության, հասարակական
սպասարկման օբյեկտների և ավտոտնակների կառուցման համար
0.09669հա 3 լոտով, 0.095195հա 8 լոտով և 0.00675հա 2 լոտով
1. Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով հողի կադաստրային արժեքի չափով
ա)Անհատական բնակարանաշինության համար

1ա.1 Ֆիդայիների փողոց թիվ 83/3 հողամաս 0.05252հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0463-0038
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:
1ա.2 Հակոբյան փողոց թիվ 7-1/1հողամաս 0.01417հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0600-0039
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:
1ա.3 Տավրոս 17 փողոց 1 նրբանցք թիվ 2/2 հողամաս 0.03հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0018-0007
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար
1բ.1 Հալաբյան փողոց թիվ 2/2-2 հողամաս 0.01384հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0431-0009
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:
1բ.2 Առափնյա փողոց թիվ 14-1/3 հողամաս 0.00456հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0422-0112
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:
1բ.3 Լոռվա խճուղի թիվ 9-2 հողամաս 0.02569հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1202-0013
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.4 Աղայան փողոց թիվ 63-33 հողամաս 0.0054հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0715-0026
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:
1բ.5 Բաղրամյան պողոտա թիվ 55/2 հողամաս 0.009855հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0053-0080
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.6 Տարոն-4 Մեք. թիվ 1/5-2 հողամաս 0.026հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0109-0110
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.7 Տարոն-4 Մեք. թիվ 14/2-2 հողամաս 0.00385հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0108-0135
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.8 Տարոն-2 ՔՇՀ-3 թիվ 45-10-1 հողամաս 0.006հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0014-0021
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
գ) Ավտոտնակների կառուցման համար
1գ.1 Զոր. Անդրանիկի նրբ. թիվ 8-11/1 հողամաս 0.00315հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0603-0109
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:
1գ.2 Նարեկացու փողոց թիվ 10/20-1 հողամաս 0.0036հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0262-0068
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ (սերվիտուտ) չկան:
Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցույթային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453 հաշվարկային հաշվին վճարել 20000(քսան հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:
Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:
Հայտերի ընդունումը դադարում է 2017թ. մայիսի 31-ին` ժամը 18:00-ին:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով: Հասցե Տիգրան Մեծի պողոտա 22 Հեռ. (0322)4-66-10
Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like

Leave a Reply