- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում 2017թ. հուլիսի 14-ին` ժամը 15:00-ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ վաճառք: Վաճառվում են հողամասեր. Հասարակական սպասարկման օբյեկտների և ավտոտնակների կառուցման համար

Posted By Vanadzor On June 14, 2017 @ 15:17 In Աճուրդներ | No Comments

0.08859հա 10 լոտով  և 0.0111հա  5 լոտով

  1. Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով հողի կադաստրային արժեքի չափով

ա) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

1ա.1  Նարեկացու փողոց թիվ 39-2/1 հողամաս               0.00902հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0253-0088

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.2  Բաղրամյան պողոտա թիվ 58-6/2 հողամաս          0.02196հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0040-0145

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.3  Տաշիրի խճուղի թիվ 1-1/3 հողամաս                        0.01715հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0040-0144

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.4  Տարոն-2 ՔՇՀ-3 Ուկրաինական փողոց

թիվ 1-1 հողամաս                                                          0.0125հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0010-0021

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.5  Տարոն-2 ՔՇՀ-3 թիվ 44/11-1 հողամաս                        0.006հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0014-0022

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.6  Տարոն-4 Մեք. թիվ 40/13-1 հողամաս                      0.00595հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0108-0136

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914  դրամ:

1ա.7  Տարոն-4 Մեք. թիվ 63-1/3 հողամաս                          0.00337հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0108-0142

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914  դրամ:

1ա.8  Աղայան փողոց թիվ 51-2 հողամաս                         0.00638հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0534-0027

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940  դրամ:

1ա.9  Աղայան փողոց թիվ 61/3-2 հողամաս                     0.00026հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0715-0028

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940  դրամ:

1ա.10 Ուսանողական փողոց թիվ 3/1-3 հողամաս             0.006հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0727-0064

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

                     բ) Ավտոտնակների կառուցման համար

1բ.1   Նարեկացու փողոց թիվ 43/30-1 հողամաս               0.0024հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0254-0073

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.2   Տարոն-3 ՔՇՀ-7 թիվ 50/5-1 հողամաս                          0.0021հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0006-0031

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.3   Տարոն-4 Սեբաստիայի թիվ 41-6 հողամաս               0.0021հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0109-0114

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.4   Տարոն-4 Սեբաստիայի թիվ 41-7 հողամաս               0.0021հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0104-0115

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.5   Տարոն-4  թիվ 41բ/6-1 հողամաս                                   0.0024հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0108-0141

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

Հողամասերի  նկատմամբ սահմանափակումներ  (սերվիտուտ) չկան:

Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցույթային հանձնաժողով ներկայացնել   անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453  հաշվարկային հաշվին վճարել 20000(քսան հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:
Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:
Հայտերի  ընդունումը   դադարում   է  2017թ.  հուլիսի 10-ին` ժամը 1800-ին:
Լրացուցիչ  տեղեկությունների    համար    դիմել   Վանաձորի համայնքապետարանի  աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով:  Հասցե  Տիգրան Մեծի պողոտա  22  Հեռ. (0322)4-66-10
Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%ac%d5%b8%d5%bc%d5%b8%d6%82-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%ab-%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b1%d5%b8%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%b6%d6%84%d5%b8%d6%82%d5%b4-2017%d5%a9-%d5%b0%d5%b8%d6%82-2/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25ac%25d5%25b8%25d5%25bc%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25b4%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a6%25d5%25ab-%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25b6%25d6%2584%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-2017%25d5%25a9-%25d5%25b0%25d5%25b8%25d6%2582-2%2F&t=%D4%BC%D5%B8%D5%BC%D5%B8%D6%82++%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%AB+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80++%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4++2017%D5%A9.++%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB%D5%BD%D5%AB+14-%D5%AB%D5%B6%60++++%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A8+15%3A00-%D5%AB%D5%B6%2C+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%AB+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB+%D5%B7%D5%A5%D5%B6%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%AF%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%A1+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%BD%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6++%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D6%81%D5%B8%D5%B2+%D5%B0%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D6%80%D5%AB++%D5%A1%D5%B3%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4++%D5%BE%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%BC%D6%84%3A+%D5%8E%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%BC%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%A5%D5%B6+%D5%B0%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D6%80.+%D5%80%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%BD%D5%BA%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D6%85%D5%A2%D5%B5%D5%A5%D5%AF%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D6%87+%D5%A1%D5%BE%D5%BF%D5%B8%D5%BF%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%AF%D5%A1%D5%BC%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D4%BC%D5%B8%D5%BC%D5%B8%D6%82++%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%AB+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80++%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4++2017%D5%A9.++%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB%D5%BD%D5%AB+14-%D5%AB%D5%B6%60++++%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A8+15%3A00-%D5%AB%D5%B6%2C+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%AB+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB+%D5%B7%D5%A5%D5%B6%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%AF%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%A1+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%BD%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6++%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D6%81%D5%B8%D5%B2+%D5%B0%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D6%80%D5%AB++%D5%A1%D5%B3%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4++%D5%BE%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%BC%D6%84%3A+%D5%8E%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%BC%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%A5%D5%B6+%D5%B0%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D6%80.+%D5%80%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%BD%D5%BA%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D6%85%D5%A2%D5%B5%D5%A5%D5%AF%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D6%87+%D5%A1%D5%BE%D5%BF%D5%B8%D5%BF%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%AF%D5%A1%D5%BC%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25ac%25d5%25b8%25d5%25bc%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25b4%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a6%25d5%25ab-%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25b6%25d6%2584%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-2017%25d5%25a9-%25d5%25b0%25d5%25b8%25d6%2582-2%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25ac%25d5%25b8%25d5%25bc%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25b4%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a6%25d5%25ab-%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25b6%25d6%2584%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-2017%25d5%25a9-%25d5%25b0%25d5%25b8%25d6%2582-2%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.