- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում 2016թ. հուլիսի 20-ին` ժամը 1500-ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ և կրկնաճուրդ վաճառք: Վաճառվում են հողամասեր.

Posted By Vanadzor On June 21, 2016 @ 12:23 In Աճուրդներ,Հայտարարություններ | No Comments

Անհատական   բնակարանաշինության,   հասարակական սպասարկման օբյեկտների, ավտոտնակների, ավտոտեխսպասարկման  կետի  և  բազմաբնակարանային շենքի կառուցման   համար__

                              

 0.0145հա 1 լոտով,  0.139905հա  8  լոտով,  0.0026հա 1 լոտով ,  0.0042հա  1  լոտով 0.08855հա 1 լոտով  և  0.00953հա  2 լոտով

  1.     1. Հայտարարել աճուրդ հետևյալ հողամասերը օտարելու մասին

ա) Անհատական բնակարանաշինության համար

1ա.1  Աղայան  փողոց   թիվ  81/83  հողամաս                    0.0145հա կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0711-0011

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

1բ.1   Տարոն-4, Մալաթիայի փողոց թիվ  2/1-1 հողամաս    0.005հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0105-0080

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ

1բ.2   Տարոն-4, Մալաթիայի փողոց  թիվ  1/3  հողամաս

              կադաստրային  ծածկագիր – 06-001-0109-0103        0.00198հա

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.3   Տարոն-4, Մեք. թիվ   54/1-2 հողամաս                          0.0032հա

            կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0108-0130

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.4   Տարոն-4, Մեք. թիվ   48/3-1 հողամաս                        0.06845հա

            կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0108-0131

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.5   Բաղրամյան փողոց թիվ   58-6/1  հողամաս              0.02232հա

            կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0040-0142

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.6   Ուսանողական  փողոց թիվ   1/3-2 հողամաս              0.03009հա

            կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0727-0062

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.7   Աղայան  փողողց   թիվ  75-3   հողամաս                  0.00559հա

            կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0712-0014

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1բ.8  Շինարարների փողոց թիվ   7/1-1 հողամաս              0.003275հա

            կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0727-0063

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

գ)Ավտոտնակների կառուցման համար

1գ.1  Պ. Սևակի փողոց  թիվ  45-25 հողամաս                      0.0026հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0708-0032

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

դ) Ավտոտեխսպասարկման կետի կառուցման համար

1դ.1  Տարոն-4, Մեք. թիվ   25/16-1  հողամաս                         0.0042հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0108-0132

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

  1. 2. Հայտարարել կրկնաճուրդ հետևյալ հողամասերը օտարելու մասին

ա)Բազմաբնակարանային շենքի կառուցման համար

2ա.1 Բաթումի  փողոց  թիվ   7  հողամաս                         0.08855հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0341-0045

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 5000 դրամ:

բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

2բ.1 Երևանյան խճուղի   թիվ   70/1-1  հողամաս              0.00253հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0763-0138

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

2բ.2  Տարոն-4, Բելոռուսների  փողոց  թիվ   39-1/4  հողամաս  0.007հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0105-0083

1քմ հողամասի  մեկնարկային  գինը  սահմանված  է 1914 դրամ:

Հողամասերի  նկատմամբ սահմանափակումներ  (սերվիտուտ) չկան:

Աճուրդին և կրկնաճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցույթային հանձնաժողով ներկայացնել   անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453  հաշվարկային հաշվին վճարել 20000(քսան հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

Աճուրդում և կրկնաճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:

Հայտերի  ընդունումը   դադարում   է  2016թ.  հուլիսի   15-ին` ժամը 1800-ին:

Լրացուցիչ  տեղեկությունների    համար    դիմել   Վանաձորի քաղաքապետարանի  աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով:  Հասցե  Տիգրան Մեծի պողոտա  22  Հեռ. 2-58-94

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%ac%d5%b8%d5%bc%d5%b8%d6%82-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%ab-%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b1%d5%b8%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%b6%d6%84%d5%b8%d6%82%d5%b4-2016%d5%a9-%d5%b0%d5%b8%d6%82/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25ac%25d5%25b8%25d5%25bc%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25b4%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a6%25d5%25ab-%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25b6%25d6%2584%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-2016%25d5%25a9-%25d5%25b0%25d5%25b8%25d6%2582%2F&t=%D4%BC%D5%B8%D5%BC%D5%B8%D6%82++%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%AB+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80++%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4++2016%D5%A9.++%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB%D5%BD%D5%AB++20-%D5%AB%D5%B6%60+%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A8+1500-%D5%AB%D5%B6%2C+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%AB+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB+%D5%B7%D5%A5%D5%B6%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%AF%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%A1+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%BD%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6++%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D6%81%D5%B8%D5%B2++%D5%B0%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D6%80%D5%AB++%D5%A1%D5%B3%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4++%D6%87+%D5%AF%D6%80%D5%AF%D5%B6%D5%A1%D5%B3%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4+%D5%BE%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%BC%D6%84%3A+%D5%8E%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%BC%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%A5%D5%B6+%D5%B0%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D6%80.

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D4%BC%D5%B8%D5%BC%D5%B8%D6%82++%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%AB+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80++%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4++2016%D5%A9.++%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB%D5%BD%D5%AB++20-%D5%AB%D5%B6%60+%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A8+1500-%D5%AB%D5%B6%2C+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%AB+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB+%D5%B7%D5%A5%D5%B6%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%AF%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%A1+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%BD%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6++%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D6%81%D5%B8%D5%B2++%D5%B0%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D6%80%D5%AB++%D5%A1%D5%B3%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4++%D6%87+%D5%AF%D6%80%D5%AF%D5%B6%D5%A1%D5%B3%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4+%D5%BE%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%BC%D6%84%3A+%D5%8E%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%BC%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%A5%D5%B6+%D5%B0%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D6%80.&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25ac%25d5%25b8%25d5%25bc%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25b4%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a6%25d5%25ab-%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25b6%25d6%2584%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-2016%25d5%25a9-%25d5%25b0%25d5%25b8%25d6%2582%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25ac%25d5%25b8%25d5%25bc%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25b4%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a6%25d5%25ab-%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25b6%25d6%2584%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-2016%25d5%25a9-%25d5%25b0%25d5%25b8%25d6%2582%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.