Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում 2016թ. հուլիսի 20-ին` ժամը 1500-ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ և կրկնաճուրդ վաճառք: Վաճառվում են հողամասեր.

Անհատական   բնակարանաշինության,   հասարակական սպասարկման օբյեկտների, ավտոտնակների, ավտոտեխսպասարկման  կետի  և  բազմաբնակարանային շենքի կառուցման   համար__

                              

 0.0145հա 1 լոտով,  0.139905հա  8  լոտով,  0.0026հա 1 լոտով ,  0.0042հա  1  լոտով 0.08855հա 1 լոտով  և  0.00953հա  2 լոտով

  1.     1. Հայտարարել աճուրդ հետևյալ հողամասերը օտարելու մասին

ա) Անհատական բնակարանաշինության համար

1ա.1  Աղայան  փողոց   թիվ  81/83  հողամաս                    0.0145հա կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0711-0011

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

1բ.1   Տարոն-4, Մալաթիայի փողոց թիվ  2/1-1 հողամաս    0.005հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0105-0080

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ

1բ.2   Տարոն-4, Մալաթիայի փողոց  թիվ  1/3  հողամաս

              կադաստրային  ծածկագիր – 06-001-0109-0103        0.00198հա

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.3   Տարոն-4, Մեք. թիվ   54/1-2 հողամաս                          0.0032հա

            կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0108-0130

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.4   Տարոն-4, Մեք. թիվ   48/3-1 հողամաս                        0.06845հա

            կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0108-0131

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.5   Բաղրամյան փողոց թիվ   58-6/1  հողամաս              0.02232հա

            կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0040-0142

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.6   Ուսանողական  փողոց թիվ   1/3-2 հողամաս              0.03009հա

            կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0727-0062

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.7   Աղայան  փողողց   թիվ  75-3   հողամաս                  0.00559հա

            կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0712-0014

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1բ.8  Շինարարների փողոց թիվ   7/1-1 հողամաս              0.003275հա

            կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0727-0063

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

գ)Ավտոտնակների կառուցման համար

1գ.1  Պ. Սևակի փողոց  թիվ  45-25 հողամաս                      0.0026հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0708-0032

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

դ) Ավտոտեխսպասարկման կետի կառուցման համար

1դ.1  Տարոն-4, Մեք. թիվ   25/16-1  հողամաս                         0.0042հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0108-0132

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

  1. 2. Հայտարարել կրկնաճուրդ հետևյալ հողամասերը օտարելու մասին

ա)Բազմաբնակարանային շենքի կառուցման համար

2ա.1 Բաթումի  փողոց  թիվ   7  հողամաս                         0.08855հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0341-0045

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 5000 դրամ:

բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

2բ.1 Երևանյան խճուղի   թիվ   70/1-1  հողամաս              0.00253հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0763-0138

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

2բ.2  Տարոն-4, Բելոռուսների  փողոց  թիվ   39-1/4  հողամաս  0.007հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0105-0083

1քմ հողամասի  մեկնարկային  գինը  սահմանված  է 1914 դրամ:

Հողամասերի  նկատմամբ սահմանափակումներ  (սերվիտուտ) չկան:

Աճուրդին և կրկնաճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցույթային հանձնաժողով ներկայացնել   անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453  հաշվարկային հաշվին վճարել 20000(քսան հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

Աճուրդում և կրկնաճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:

Հայտերի  ընդունումը   դադարում   է  2016թ.  հուլիսի   15-ին` ժամը 1800-ին:

Լրացուցիչ  տեղեկությունների    համար    դիմել   Վանաձորի քաղաքապետարանի  աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով:  Հասցե  Տիգրան Մեծի պողոտա  22  Հեռ. 2-58-94

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like

Leave a Reply