Ի  լրումն  2017թ. ապրիլի 18-ին կայանալիք համայնքի  ավագանու հերթական նիստի օրակարգի

  1. Վանաձոր համայնքի 2017 թվականի տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու և Վանաձոր համայնքի ավագանու 31.03.2017թվականի թիվ 5-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
    զեկ.՝ Վ.Դավիթավյան
  2. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերի վարձավճարների և համայնքի սեփականություն հանդիսացող ոչ բնակելի և բնակելի տարածքների վարձավճարների չափերը սահմանելու և Վանաձոր համայնքի ավագանու 2014թվականի նոյեմբերի 18-ի թիվ 59-Ն որոշման 2-րդ կետը  և Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017 թվականի մարտի 31-ի թիվ 6-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
    զեկ.՝ Կ.Սարոյան

You May Also Like

Leave a Reply