- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

էկոնոմիկայի Էկոլոգիզացիա Արևելյան գործընկերության երկրներում Խոսքից գործ

Posted By Vanadzor On November 29, 2017 @ 15:41 In Լուրեր | No Comments

Դեկտեմբերի 1-2-ը Եվրամիության նախաձեռնությամբ Բրյուսելում անցկացվելու է «EaP Green» ծրագրի ավարտական կոնֆերանսը: Հատուկ հրավերով կոնֆերանսին մասնակցելու նպատակով Բրյուսել է մեկնելու նաև Վանաձոր համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյանը:

«EaP GREEN» ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության կողմից: «Կանաչ տնտեսություն Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում» (EaP GREEN) ծրագրի նպատակն է աջակցել արևելյան գործընկերության 6 երկրներին՝ շարժվել դեպի կանաչ տնտեսություն` տարանջատելով տնտեսական աճը շրջակա միջավայրի դեգրադացիայից և ռեսուրսների սպառումից:


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%a7%d5%af%d5%b8%d5%b6%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%ab-%d5%a7%d5%af%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%ab%d5%a6%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%a1-%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%a5%d5%ac%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a3/

URLs in this post:

[1] Facebook8: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25a7%25d5%25af%25d5%25b8%25d5%25b6%25d5%25b8%25d5%25b4%25d5%25ab%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25ab-%25d5%25a7%25d5%25af%25d5%25b8%25d5%25ac%25d5%25b8%25d5%25a3%25d5%25ab%25d5%25a6%25d5%25a1%25d6%2581%25d5%25ab%25d5%25a1-%25d5%25a1%25d6%2580%25d6%2587%25d5%25a5%25d5%25ac%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25a3%2F&t=%D5%A7%D5%AF%D5%B8%D5%B6%D5%B8%D5%B4%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB+%D4%B7%D5%AF%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D5%A3%D5%AB%D5%A6%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%A1+%D4%B1%D6%80%D6%87%D5%A5%D5%AC%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A8%D5%B6%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D5%A5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D4%BD%D5%B8%D5%BD%D6%84%D5%AB%D6%81+%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%A7%D5%AF%D5%B8%D5%B6%D5%B8%D5%B4%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB+%D4%B7%D5%AF%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D5%A3%D5%AB%D5%A6%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%A1+%D4%B1%D6%80%D6%87%D5%A5%D5%AC%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A8%D5%B6%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D5%A5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D4%BD%D5%B8%D5%BD%D6%84%D5%AB%D6%81+%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25a7%25d5%25af%25d5%25b8%25d5%25b6%25d5%25b8%25d5%25b4%25d5%25ab%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25ab-%25d5%25a7%25d5%25af%25d5%25b8%25d5%25ac%25d5%25b8%25d5%25a3%25d5%25ab%25d5%25a6%25d5%25a1%25d6%2581%25d5%25ab%25d5%25a1-%25d5%25a1%25d6%2580%25d6%2587%25d5%25a5%25d5%25ac%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25a3%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25a7%25d5%25af%25d5%25b8%25d5%25b6%25d5%25b8%25d5%25b4%25d5%25ab%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25ab-%25d5%25a7%25d5%25af%25d5%25b8%25d5%25ac%25d5%25b8%25d5%25a3%25d5%25ab%25d5%25a6%25d5%25a1%25d6%2581%25d5%25ab%25d5%25a1-%25d5%25a1%25d6%2580%25d6%2587%25d5%25a5%25d5%25ac%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25a3%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.