- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Երիտասարդների միջազգային օրվա առթիվ կազմակերպվող միջոցառում 12.08.2017թ

Posted By Vanadzor On July 28, 2017 @ 09:31 In Լուրեր,Հայտարարություններ | No Comments

“Լոռու երիտասարդների զարգացմանկենտրոն” հասարակական կազմակերպությունը, նպատակ հետապնդելով նպաստել Վանաձոր քաղաքում երիտասարդների ակտիվության մակարդակի բարձրացմանը, քաղաքում առկա հնարավրությունների վերհանման միջոցով, իրականացնում է Երիտասարդների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառում:

Միջոցառումը բաղկացած է լինելու 4 հիմնական կետերից`

  1. ՀԿ շուկա
  2. Բացօթյա ընթերցանություն
  3. Կերպարվեստի վարպետաց դաս
  4. Կավագործության վարպետաց դաս

ՀԿ շուկագործողության ժամանակ կներկայացվեն կառույցներում առկա երիտասարդական հնարավորությունները` կամավորականա շխատանքի հնարավորությունները,  իրենց հիմնական գործողությունները և ծրագրերը, երիտասարդական փոխանակման ծրագրերը և այլն:

Բացօթյա ընթերցանությունը կհավաքի գրքասեր երիտասարդներին, որոնք կունենան շփման տարածք գրքասերների հետ, ինչպես նաև կարող են

գրքերի փոխանակում:

Կերպարվեստի և կավագործության վարպետաց դասերը կհանդիսանան տարածք, ուր երիտասարդները մեկ քայլ մոտկ կագնեն մշակույթին, և քաղաքի երիտասարդ նկարիչներին :

 

         Միջոցառումը կայանալու է սույն թվականի օգօստոսի 12-ին Հայքի հրապարակում ժամը 1300 – 1500:


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%be%d5%a1-%d5%a1%d5%bc%d5%a9%d5%ab%d5%be/

URLs in this post:

[1] Facebook44: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ab%25d5%25bf%25d5%25a1%25d5%25bd%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a4%25d5%25b6%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ab-%25d5%25b4%25d5%25ab%25d5%25bb%25d5%25a1%25d5%25a6%25d5%25a3%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25ab%25d5%25b6-%25d6%2585%25d6%2580%25d5%25be%25d5%25a1-%25d5%25a1%25d5%25bc%25d5%25a9%25d5%25ab%25d5%25be%2F&t=%D4%B5%D6%80%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%B4%D5%AB%D5%BB%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D6%85%D6%80%D5%BE%D5%A1+%D5%A1%D5%BC%D5%A9%D5%AB%D5%BE+%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%BA%D5%BE%D5%B8%D5%B2+%D5%B4%D5%AB%D5%BB%D5%B8%D6%81%D5%A1%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%B4+12.08.2017%D5%A9

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D4%B5%D6%80%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%B4%D5%AB%D5%BB%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D6%85%D6%80%D5%BE%D5%A1+%D5%A1%D5%BC%D5%A9%D5%AB%D5%BE+%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%BA%D5%BE%D5%B8%D5%B2+%D5%B4%D5%AB%D5%BB%D5%B8%D6%81%D5%A1%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%B4+12.08.2017%D5%A9&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ab%25d5%25bf%25d5%25a1%25d5%25bd%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a4%25d5%25b6%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ab-%25d5%25b4%25d5%25ab%25d5%25bb%25d5%25a1%25d5%25a6%25d5%25a3%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25ab%25d5%25b6-%25d6%2585%25d6%2580%25d5%25be%25d5%25a1-%25d5%25a1%25d5%25bc%25d5%25a9%25d5%25ab%25d5%25be%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ab%25d5%25bf%25d5%25a1%25d5%25bd%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a4%25d5%25b6%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ab-%25d5%25b4%25d5%25ab%25d5%25bb%25d5%25a1%25d5%25a6%25d5%25a3%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25ab%25d5%25b6-%25d6%2585%25d6%2580%25d5%25be%25d5%25a1-%25d5%25a1%25d5%25bc%25d5%25a9%25d5%25ab%25d5%25be%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.