- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

«Գործենք միասին՝ հանուն Հայաստանում ավելի կայուն սոցիալական պետության» ծրագրի քննարկումները՝ ոլորտի ՀԿ ներկայացուցիչների մասնակցությամբ

Posted By Vanadzor On July 28, 2017 @ 16:38 In Լուրեր | No Comments

Սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիան ՄԱԿ-ի ժողովրդավարության հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ իրականացնում է «Գործենք միասին՝ հանուն Հայաստանում ավելի կայուն սոցիալական պետության» ծրագիրը, որի նպատակն է սոցիալական պաշտպանության համակարգի ընթացիկ ռեֆորմների գործընթացում քաղաքացիների մասնակցության ապահովումը, մասնավորապես՝ համալիր սոցիալական ծառայությունների, երեխաների հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանության, ինչպես նաև ընտանեկան բռնության ոլորտներում:
Ծրագրի շրջանակում յուրաքանչյուր մարզում քաղաքացիների, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների շրջանում ընթացիկ բարեփոխումների վերաբերյալ իրականացվում են շարունակական իրազեկումներ, որոնց նպատակն է կառավարման մասնակցային, ավելի արդյունավետ գործող և պատասխանատու միջավայրի ձևավորումը: Վանաձորի ՀԿ-ների հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին և վեր հանվեցին ոլորտում առկա խնդիրները, հստակեցվեցին դիրքորոշումները, թե ինչպես են կազմակերպությունները տեսնում իրենց դերը քաղաքականության մշակման գործընթացում, ինչպիսի դերակատարում են ունեցել մինչև այս և ինչպիսի խնդիրներ են տեսնում այս գործընթացում:
Հաջորդ քայլը լինելու է հանրային քննարկումը քաղաքացիների հետ՝ անկախ նրանից, թե ինչպիսի պաշտոն կամ դիրք են զբաղեցնում՝ պարզելու համար իրազեկվածությունը բարեփոխումների վերաբերյալ: Այս հանդիպումներին զուգահեռ՝ տեղի են ունենում ստանդարտացված հարցազրույցներ: Հանդիպումների և հետազոտությունների արդյունքների ամփոփումը տեղի կունենա սեպտեմբերին, և կկազմակերպվեն խորհրդարանական լսումներ: Ներկայացված առաջարկները կընդհանրացվեն, որոնց հիման վրա կմշակվեն փաստաթղթեր, որոնք կներկայացվեն արդեն պաշտոնական առաջարկների տեսքով: Հետագայում լոբբինգ կիրականացվի դրանց իրականացման ուղղությամբ:


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%b4%d5%ab%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%b6%d5%9d-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4/

URLs in this post:

[1] Facebook1: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25a3%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25ae%25d5%25a5%25d5%25b6%25d6%2584-%25d5%25b4%25d5%25ab%25d5%25a1%25d5%25bd%25d5%25ab%25d5%25b6%25d5%259d-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b6-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25bd%25d5%25bf%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4%2F&t=%C2%AB%D4%B3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A5%D5%B6%D6%84+%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%B6%D5%9D+%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B6+%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%A1%D5%BE%D5%A5%D5%AC%D5%AB+%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6+%D5%BD%D5%B8%D6%81%D5%AB%D5%A1%D5%AC%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6%C2%BB+%D5%AE%D6%80%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%AB+%D6%84%D5%B6%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8%D5%9D+%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D6%80%D5%BF%D5%AB+%D5%80%D4%BF+%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%AB%D5%B9%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B4%D5%A2

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%C2%AB%D4%B3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A5%D5%B6%D6%84+%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%B6%D5%9D+%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B6+%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%A1%D5%BE%D5%A5%D5%AC%D5%AB+%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6+%D5%BD%D5%B8%D6%81%D5%AB%D5%A1%D5%AC%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6%C2%BB+%D5%AE%D6%80%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%AB+%D6%84%D5%B6%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8%D5%9D+%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D6%80%D5%BF%D5%AB+%D5%80%D4%BF+%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%AB%D5%B9%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B4%D5%A2&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25a3%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25ae%25d5%25a5%25d5%25b6%25d6%2584-%25d5%25b4%25d5%25ab%25d5%25a1%25d5%25bd%25d5%25ab%25d5%25b6%25d5%259d-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b6-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25bd%25d5%25bf%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25a3%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25ae%25d5%25a5%25d5%25b6%25d6%2584-%25d5%25b4%25d5%25ab%25d5%25a1%25d5%25bd%25d5%25ab%25d5%25b6%25d5%259d-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b6-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25bd%25d5%25bf%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.