- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Գյուղատնտեսական տոնավաճառ՝ Երևանում

Posted By Vanadzor On July 28, 2017 @ 16:43 In Հայտարարություններ | No Comments

2017թ. Հուլիսի 29-ին և դրան հաջորդող յուրաքանչյուր շաբաթ և կիրակի օրերին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանում («Մալիբու» սրճարանի հարևանությամբ) նախատեսվում է կազմակերպել  գյուղատնտեսական մթերքների տոնավաճառներ: ՀՀ մարզերի գյուղացիական տնտեսություններին հնարավորություն կընձեռվի անվճար մասնակցելու տոնավաճառներին և Երևան քաղաքի սպառողներին ներկայացնելու բացառապես սեփական արտադրանքը, ինչը կնպաստի արտադրողների և սպառողների համար առավել շահավետ գյուղատնտեսական մթերքների գների ձևավորմանը: Տոնավաճառը բացառիկ կարևորություն ունի գյուղմթերքի  մատակարարման համակարգի բարելավման գործում, և նախատեսվում է տոնավաճառներ կազմակերպել նաև քաղաքի մյուս շրջաններում:


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%a3%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%a1%d5%bf%d5%b6%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b3%d5%a1%d5%bc%d5%9d-%d5%a5%d6%80%d6%87%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25a3%25d5%25b5%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b2%25d5%25a1%25d5%25bf%25d5%25b6%25d5%25bf%25d5%25a5%25d5%25bd%25d5%25a1%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25bf%25d5%25b8%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b3%25d5%25a1%25d5%25bc%25d5%259d-%25d5%25a5%25d6%2580%25d6%2587%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4%2F&t=%D4%B3%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A1%D5%BF%D5%B6%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%BF%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%BC%D5%9D+%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D4%B3%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A1%D5%BF%D5%B6%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%BF%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%BC%D5%9D+%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25a3%25d5%25b5%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b2%25d5%25a1%25d5%25bf%25d5%25b6%25d5%25bf%25d5%25a5%25d5%25bd%25d5%25a1%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25bf%25d5%25b8%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b3%25d5%25a1%25d5%25bc%25d5%259d-%25d5%25a5%25d6%2580%25d6%2587%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25a3%25d5%25b5%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b2%25d5%25a1%25d5%25bf%25d5%25b6%25d5%25bf%25d5%25a5%25d5%25bd%25d5%25a1%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25bf%25d5%25b8%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b3%25d5%25a1%25d5%25bc%25d5%259d-%25d5%25a5%25d6%2580%25d6%2587%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.