ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Ուղեցույցը հրապարակվել է մարդու իրավունքների պաշտպանի  կողմից, որի նպատակն է  սպսռողների  իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումը:

You May Also Like