- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ՝ «ԱԲԻՈ» ՏԱՆ ԵՎ ԱՅԳՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՌԵՎՏՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿՈՂՄԻՑ,«ՆՈՐ ԿՅԱՆՔ ՀԻՆ ԻՐԵՐԻՆ» ԾՐԱԳԻՐ

Posted By Vanadzor On June 28, 2017 @ 10:00 In Հայտարարություններ | No Comments


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%9d-%d5%a1%d5%a2%d5%ab%d5%b8-%d5%bf%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d5%be-%d5%a1%d5%b5%d5%a3%d5%b8%d6%82-%d5%b0/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25a1%25d5%25bc%25d5%25a1%25d5%25bb%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25af%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25a9%25d5%25b5%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b6%25d5%259d-%25d5%25a1%25d5%25a2%25d5%25ab%25d5%25b8-%25d5%25bf%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25a5%25d5%25be-%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25a3%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25b0%2F&t=%D4%B1%D5%8C%D4%B1%D5%8B%D4%B1%D5%90%D4%BF%D5%88%D5%92%D4%B9%D5%85%D5%88%D5%92%D5%86%D5%9D+%C2%AB%D4%B1%D4%B2%D4%BB%D5%88%C2%BB+%D5%8F%D4%B1%D5%86+%D4%B5%D5%8E+%D4%B1%D5%85%D4%B3%D5%88%D5%92+%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B1%D5%90+%D4%B1%D5%8A%D5%90%D4%B1%D5%86%D5%94%D5%86%D4%B5%D5%90%D4%BB+%D4%B1%D5%8C%D4%B5%D5%8E%D5%8F%D5%90%D4%BB+%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B1%D4%BC%D4%BB%D5%90%D4%BB+%D4%BF%D5%88%D5%82%D5%84%D4%BB%D5%91%2C%C2%AB%D5%86%D5%88%D5%90+%D4%BF%D5%85%D4%B1%D5%86%D5%94+%D5%80%D4%BB%D5%86+%D4%BB%D5%90%D4%B5%D5%90%D4%BB%D5%86%C2%BB+%D4%BE%D5%90%D4%B1%D4%B3%D4%BB%D5%90

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D4%B1%D5%8C%D4%B1%D5%8B%D4%B1%D5%90%D4%BF%D5%88%D5%92%D4%B9%D5%85%D5%88%D5%92%D5%86%D5%9D+%C2%AB%D4%B1%D4%B2%D4%BB%D5%88%C2%BB+%D5%8F%D4%B1%D5%86+%D4%B5%D5%8E+%D4%B1%D5%85%D4%B3%D5%88%D5%92+%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B1%D5%90+%D4%B1%D5%8A%D5%90%D4%B1%D5%86%D5%94%D5%86%D4%B5%D5%90%D4%BB+%D4%B1%D5%8C%D4%B5%D5%8E%D5%8F%D5%90%D4%BB+%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B1%D4%BC%D4%BB%D5%90%D4%BB+%D4%BF%D5%88%D5%82%D5%84%D4%BB%D5%91%2C%C2%AB%D5%86%D5%88%D5%90+%D4%BF%D5%85%D4%B1%D5%86%D5%94+%D5%80%D4%BB%D5%86+%D4%BB%D5%90%D4%B5%D5%90%D4%BB%D5%86%C2%BB+%D4%BE%D5%90%D4%B1%D4%B3%D4%BB%D5%90&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25a1%25d5%25bc%25d5%25a1%25d5%25bb%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25af%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25a9%25d5%25b5%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b6%25d5%259d-%25d5%25a1%25d5%25a2%25d5%25ab%25d5%25b8-%25d5%25bf%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25a5%25d5%25be-%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25a3%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25b0%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25a1%25d5%25bc%25d5%25a1%25d5%25bb%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25af%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25a9%25d5%25b5%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b6%25d5%259d-%25d5%25a1%25d5%25a2%25d5%25ab%25d5%25b8-%25d5%25bf%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25a5%25d5%25be-%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25a3%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25b0%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.