- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Աշխատաժողով՝ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի ներդրման վերաբերյալ

Posted By Vanadzor On September 20, 2017 @ 16:58 In Լուրեր,Տեսադարան | No Comments

Աղբահանության համակարգի բարելավման նպատակով Հայ-Գերմանական ֆինանսական համագործակցության շրջանակներում կոշտ կենցաղային թափոնների համակողմանի կառավարման համակարգի ներդրման վերաբերյալ ուսումնասիրություններ են իրականացվում: Աշխատանքները սկսվել են 2017թ․ մայիսի սկզբին և նախատեսվում է ավարտել նոյեմբերին։ Սույն ուսումնասիրության հիմնական նպատակն է Վանաձորի, Սպիտակի հարակից տարածաշրջանում և Դիլիջան քաղաքում թափոնների հավաքման, նոր աղբավայր տեղադրման և կառավարման արդյունավետ համակարգի ներդրումը։

Վանաձորի քաղաքապետարանի խորհրդակցությունների սրահում սեպտեմբերի 19-ին տեղի ունեցավ  կոշտ կենցաղային թափոնների համակողմանի կառավարման համակարգի ներդրման վերաբերյալ համայնքի ավագանու անդամների համար նախատեսված հերթական աշխատաժողովը, որին ներկա էին Վանաձորի քաղաքապետը, ավագանու անդամներ, Վանաձորի, Սպիտակի և Դիլիջանի և այլ  համայնքապետարանների, Լոռու և Տավուշի մարզպետարանների  աշխատակիցներ, մի շարք նախարարությունների և գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ:


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%aa%d5%b8%d5%b2%d5%b8%d5%be%d5%9d-%d5%af%d5%a5%d5%b6%d6%81%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a9%d5%a1%d6%83%d5%b8%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%af/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25a1%25d5%25b7%25d5%25ad%25d5%25a1%25d5%25bf%25d5%25a1%25d5%25aa%25d5%25b8%25d5%25b2%25d5%25b8%25d5%25be%25d5%259d-%25d5%25af%25d5%25a5%25d5%25b6%25d6%2581%25d5%25a1%25d5%25b2%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25ab%25d5%25b6-%25d5%25a9%25d5%25a1%25d6%2583%25d5%25b8%25d5%25b6%25d5%25b6%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ab-%25d5%25af%2F&t=%D4%B1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%AA%D5%B8%D5%B2%D5%B8%D5%BE%D5%9D+%D5%AF%D5%A5%D5%B6%D6%81%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%A9%D5%A1%D6%83%D5%B8%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%AF%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%AB+%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A4%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%AC

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D4%B1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%AA%D5%B8%D5%B2%D5%B8%D5%BE%D5%9D+%D5%AF%D5%A5%D5%B6%D6%81%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%A9%D5%A1%D6%83%D5%B8%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%AF%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%AB+%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A4%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%AC&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25a1%25d5%25b7%25d5%25ad%25d5%25a1%25d5%25bf%25d5%25a1%25d5%25aa%25d5%25b8%25d5%25b2%25d5%25b8%25d5%25be%25d5%259d-%25d5%25af%25d5%25a5%25d5%25b6%25d6%2581%25d5%25a1%25d5%25b2%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25ab%25d5%25b6-%25d5%25a9%25d5%25a1%25d6%2583%25d5%25b8%25d5%25b6%25d5%25b6%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ab-%25d5%25af%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25a1%25d5%25b7%25d5%25ad%25d5%25a1%25d5%25bf%25d5%25a1%25d5%25aa%25d5%25b8%25d5%25b2%25d5%25b8%25d5%25be%25d5%259d-%25d5%25af%25d5%25a5%25d5%25b6%25d6%2581%25d5%25a1%25d5%25b2%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25ab%25d5%25b6-%25d5%25a9%25d5%25a1%25d6%2583%25d5%25b8%25d5%25b6%25d5%25b6%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ab-%25d5%25af%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.